Přestože dnešní generace prsních implantátů je vyrobena z kvalitních materiálů, ne vždy jsou skutečně na celý život a sami plastičtí chirurgové je doporučují po 10 až 15 letech vyměnit za nové. Životnost prsních implantátů se neodvíjí čistě jen od technických parametrů použitých materiálů, ale také od individuálních podmínek prostředí, ve kterém jsou umístěné.

Podle doporučení výrobce a ošetřujícího lékaře je proto někdy nutné implantáty po uplynutí určité doby vyměnit. Je také důležité, aby žena po zvětšení prsou chodila pravidelně na preventivní sonografické vyšetření, minimálně jednou za dva roky nebo lépe jednou ročně, aby bylo možné včas odhalit a řešit případný zdravotní problém.

Kdy je potřeba prsní implantáty vyměnit

Důvody pro výměnu prsních implantátů jsou v zásadě dva – estetický nebo zdravotní.

Estetickými důvody pro výměnu implantátů mohou být touha po větším, plnějším dekoltu nebo nespokojenost s velikostí či tvarem prsou po předchozí augmentaci. Tvar prsou po augmentaci se mění úplně stejně jako tvar přirozených prsou. Čím větší implantáty máte, tím dříve prsa poklesnou. Výkyvy na váze, těhotenství a kojení nebo hormonální změny mají negativní vliv na tvar poprsí. Uvádí se, že téměř 20 % žen po augmentaci prsou podstoupí výměnu prsních implantátů do osmi až deseti let od primární operace, přičemž nejčastějším důvodem k výměně implantátů bývá právě estetický vzhled, méně často zdravotní komplikace.

Mezi zdravotní důvody pro výměnu implantátu patří jeho prasknutí (ruptura) nebo kapsulární kontraktura, při které dochází ke zdeformování implantátu silným vazivovým pouzdrem. Faktory, které mohou ovlivnit vznik ruptury či kapsulární kontraktury, jsou různé. Na jedné straně je to kvalita implantátu a zvolená operační technika implantace, na druhé straně pak individuální reakce těla klientky a její celkový zdravotní stav.

Životnost silikonových implantátů

Je třeba zdůraznit, že prsní silikonové implantáty jsou zdravotnickým prostředkem, který je velice přísně kontrolován během všech fází výroby a musí projít množstvím značně náročných testů, než je schválený a certifikovaný k využití ve zdravotnictví. Proto se v rámci bezpečnosti silikonových implantátů obecně není čeho obávat.

Každý materiál však působením času ztrácí své původní kvality, stejně tak materiál pouzdra prsního implantátu a podobně jako jakýkoliv výrobek, má i prsní implantát svoji životnost.

Životní styl a další situace, při kterých je nadměrně zatěžována partie hrudníku a horních končetin se může podílet na kratší životnosti implantátů. Může jít např. o některé kontaktní sporty jako je kickbox nebo judo, sporty s velkou váhou a zátěží jako je kulturistika, horolezectví nebo aktivity spojené s výraznými změnami tlaku nebo vibracemi, např. skoky s padákem, hloubkové potápění nebo automobilový sport.

Prevence vzniku komplikací

Pokud patříte mezi aktivní sportovkyně nebo díky svým koníčkům či profesi je součástí vašeho života intenzivní fyzická námaha, je důležité na to upozornit plastického chirurga při úvodní konzultaci, aby to mohl zohlednit při výběru nejvhodnějšího typu prsních implantátů a metody jejich implantace.

Jak se pozná prasklý implantát?

Obecně je třeba říci, že rupturu implantátu lze poznat velmi obtížně. Řada žen o prasklém implantátu vůbec neví, protože v souvislosti s prasknutím implantátu nemají žádné potíže. Novější prsní implantáty plněné více kohezivním silikonovým gelem si drží tvar i po roztržení pouzdra implantátu a proto při porušení není patrná žádná změna tvaru. Přesto lze uvést určitá “vodítka”, která by měla být vzata do úvahy, pokud se domníváme, že je implantát prasklý. Prs s prasklým implantátem je obvykle proti druhé straně nepatrně měkčí na pohmat, může a nemusí být občas bolestivý, obvykle je již osm a více let po implantaci atd. Spíše výjimečně provází rupturu reakce těla na uniklý silikon a to většinou u starých implantátů s méně kohezivním silikonem jako je bolestivost, barevné změny prsu, tvrdnutí prsu, apod. Pokud je přítomno zvětšení uzlin v podpaží silikonem, je ruptura jistá.

U všech podezření na rupturu implantátu je potřeba provést vyšetření prsu. Nejčastěji se provádí ultrazvukové vyšetření prsu, případně mamografie, nebo magnetická rezonance. Konkrétní postup určuje lékař mamologického centra, tedy radiolog. V případě, že je nález i po těchto vyšetřeních sporný, či nejednoznačný, tak se obvykle vyšetření opakuje s odstupem několika měsíců. U těchto případů je vždy vhodné zajít na vyšetření ještě na jiné pracoviště pro “druhý názor”. Pokud jsou přítomny klinické potíže (bolestivost, změna barvy, změna tvaru, atd.) tak je třeba provést operační revizi, při které chirurg implantát vyjme z těla a prohlédne.

Reoperace při ruptuře implantátu

Pokud se ruptura potvrdí, nebo jsou přítomny klinické potíže, je další postup zcela jasný: poškozený prsní implantát je třeba vyjmout (stejně tak případně uniklý silikonový gel) a opět vložit nový implantát. Vyjmutí i opětovné vložení probíhá během jednoho operačního zákroku, výjimkou jsou málo časté případy, kdy je přítomna infekce. V takovém případě je následnou augmentaci nutno odložit o 4 až 6 měsíců. Pokud je ale vše v pořádku, nový implantát se zavede ihned, nejčastěji přes původní jizvu.

Jak se pozná kapsulace prsou?

Přirozenou reakcí organismu na vložení prsního implantátu (resp. na přítomnost jakéhokoli cizího tělesa v těle) je vytvoření vazivového pouzdra kolem něj. Ve většině případů zůstává tato vazivová kapsa kolem prsního implantátu tenká a pružná a při dostatečném překrytí prsní tkání i zcela neviditelná a téměř nehmatná. V ojedinělých případech však tělo na silikonový implantát zareaguje tvorbou zesílené, tuhé vazivové kapsy. Tuto komplikaci nazýváme kapsulární kontraktura. U kapsulární kontraktury rozlišujeme dle závažnosti 4 stupně dle dr. Bakera.

  • Baker stupeň I – prs je měkký na pohmat, působí přirozeně
  • Baker stupeň II – prs je tuhý na pohmat, může a nemusí být bolestivý, vizuálně může působit přirozeně
  • Baker stupeň III – prs je tvrdý na pohmat, vypadá abnormálně
  • Baker stupeň IV – prs je tvrdý, bolestivý, značně deformovaný

Typ I očekáváme standardně po operaci, pokud dojde ke ztuhnutí prsu (typ II-IV) objeví se ve většině případů v prvních měsících po augmentaci prsů, projevit se ale může i mnohem později (vědecké studie uvádějí výskyt 60 % všech kapsulárních kontraktur do 6 měsíců od augmentace, 90 % pak během prvních 12 měsíců po zvětšení prsou). Kapsulace bývá nejčastěji jednostranná, ale může se utvořit i v obou prsech. Nechirurgickými možnostmi léčby lehčích forem kapsulace jsou masáže, medikace či ultrazvuková terapie.

Reoperace při kapsulaci

K reoperaci se přistupuje u kapsulární kontraktury III. a IV. stupně. Operační zákrok je složitější než v případě výměny implantátu u ruptury. Vazivové pouzdro (kapsulu) je potřeba nejprve chirurgicky uvolnit, nebo zcela vyjmout, až pak vyměnit prsní implantát. Konkrétní chirurgické řešení může být značně odlišné mezi pacientkami. V úvahu je potřeba vzít řadu okolností a hlavně pak kvalitu tkání pacientky. Pokud to však lokální poměry dovolují, je vždy nejlepším řešením kompletní odstranění vazivové kapsuly se starým implantátem.

Rekonvalescence po výměně implantátů

Operace se provádí v celkové anestezii a v případě, že se jedná jen o výměnu bez odstranění kapsuly je operace poměrně rychlá, stejně tak i rekonvalescence. V případě výměny implantátů spojenou s kompletním odstraněním kapsuly pro kapsulární kontrakturu, je rekonvalescence podobná jako při primární augmentaci.

Zjistit více: Rekonvalescence po zvětšení prsou implantáty

Cena výměny prsních implantátů

Plastičtí chirurgové nabízejí výměnu silikonových implantátů za podobnou nebo vyšší cenu než zvětšení prsou. Implantáty je možné vyměnit za stejné, větší i za menší, na tom se žena musí před zákrokem domluvit se svým operatérem. Pokud se původní prsní implantáty vyměňují za menší, musí plastický chirurg zpravidla provést i modelaci prsou, což se pak také projeví na ceně výkonu. Stejně tak cenu výkonu navyšuje případná nutnost korekce kapsuly okolo implantátu. Pokud je potřeba provést odstranění kapsuly nebo se mění uložení implantátu a preparuje se nová kapsa pro nový implantát, je cena pochopitelně vyšší.

Výměna a vyjmutí prsních implantátů: Garance

Mnozí výrobci prsních implantátů dnes nabízejí různé varianty a formy garančních programů. Je proto dobré, pokud o zvětšení prsou uvažujete, se nezajímat jen jaké různé typy a velikosti prsních implantátů jsou, ale také jaké možnosti máte v okamžiku, kdy dojde k nečekaným komplikacím nebo se rozhodnete pro výměnu či vyjmutí prsních implantátů.

Pokud se bavíme o garanci na kapsulární kontrakturu, jedná se zpravidla pouze o typ III a IV, tedy kapsulaci spojenou s viditelnou deformitou prsů.

Jedním ze zcela přelomových konceptů je program JOY®, který jako první svého druhu komplexně přistupuje k poskytnutí bezpečí a podpory ženám, které se rozhodnou pro augmentaci, na každém kroku jejich cesty. Kombinuje v sobě nejnovější technologii implantátů (prsa jsou po zvětšení přirozeně měkká, silikonový gel v implantátech mění tvar v závislosti na gravitaci, takže prsa působí velmi autenticky a implantáty lze vložit z menší jizvy), komplexní záruční program, prodlouženou záruku a další podporu, a to i v případech, kdy se v budoucnu rozhodnete pro vyjmutí prsních implantátů.

Více informací o programu JOY® >>>

Článek byl připraven s laskavým přispěním MUDr. Evžena Trupara, Ph.D., zkušeného atestovaného plastického chirurga. Pokud máte dotazy či zájem o konzultaci (nejen) k výměně prsních implantátů u pana doktora v jeho privátní praxi Human Beauty v Brně, můžete ho snadno kontaktovat pomocí formuláře:

To top