Co je BIA-ALCL?

BIA-ALCL (anaplastický velkobuněčný lymfom spojený s prsními implantáty) je méně častý lymfom, který byl hlášen pouze u pacientů, u kterých byl po zvětšení prsou použit implantát s texturovaným povrchem.
Při brzkém záchytu může být u většiny pacientů snadno léčitelný. BIA-ALCL není rakovina samotné prsní tkáně, ale takzvané kapsuly, kterou tělo přirozeně tvoří kolem prsního implantátu. Jedná se tedy nejčastěji o lokalizovaný problém. V současnosti je BIA-ALCL klasifikován jako lymfom. BIA-ALCL se může projevovat jako tekutina vytvořená kolem implantátu, nebo jak kapsulární tumor. BIA-ALCL může metastazovat a stát se systémovým onemocněním.

Jaké jsou příznaky BIA-ALCL?

Nejčastějším příznakem BIA-ALCL je otok prsu, který se vyvíjí po několika letech (průměrně 8 let) po vložení texturovaných prsních implantátů. Onemocnění se může také projevovat jako bulka v prsu či v podpaží.

Jaké je riziko vzniku BIA-ALCL?

V březnu roku 2018 vydal úřad FDA zprávu, v níž uvedla, že obdržela 414 zpráv o nežádoucích událostech BIA-ALCL a devět hlášení o úmrtí souvisejících s nemocí. Nicméně FDA varuje, že tato data mohou mít duplikáty a neověřené případy. Registr ASPS / FDA PROFILE uvádí dosud 230 unikátních případů v USA.
Celoživotní riziko rozvoje BIA-ALCL, z předchozích epidemiologických studií a údajů o prodeji implantátu z USA, Kanady, Nizozemska a Austrálie, se pohybuje od 1: 1000 do 1: 30 000 lidí s texturovanými implantáty. BIA-ALCL byl identifikován u pacientů se všemi typy / značkami texturovaných implantátů. V současné době není hlášen případ pacienta s BIA-ALCL, který měl pouze hladký implantát (použitý již při primární augmentaci).

Měli by být pacienti nadále kontrolováni pouze 1x za rok?

Nyní není zaveden žádný screening na BIA-ALCL. Pacienti by měli být rutině kontrolováni, tak jako doposud, hlavně kvůli možné ruptuře implantátu. Dále by pacienti neměli zapomínat na pravidelný screening rakoviny prsu.

Jak se BIA-ALCL diagnostikuje?

Diagnóza se provádí odběrem tekutiny z okolí implantátu. Tato tekutina se poté dále vyšetřuje na velké anaplastické buňky na cytologii, CD30 + imunohistochemii a klonální expanzi na průtokové cytometrii. Mamografie není při diagnostice BIA-ALCL užitečná. V potvrzených případech se provádí MRI, PET-CT a CT, které určí stádium onemocnění. Jakmile je diagnóza potvrzena, je třeba provést onkologickou rozvahu a až poté chirurgický výkon.

Zemřel někdo na BIA-ALCL?

V celosvětovém měřítku bylo potvrzeno 16 úmrtí, což zahrnuje 5 případů v USA, které byly doposud připsány BIA-ALCL. Další úmrtí byly hlášeny v Austrálii, Brazílii, Francii, Nizozemsku, na Novém Zélandu, ve Švédsku a ve Spojeném království. U všech 16 známých úmrtí nebylo dostatečně odstraněno původní ložisko, nebo pacienti přišli příliš pozdě, v době, kdy byly již založeny vzdálené metastázy. Tyto případy zdůrazňují důležitost rozpoznání onemocnění a včasné léčby.

Měli by si zdraví pacienti nechat implantáty odstranit?

U pacientů, kteří nemají žádné příznaky, neexistuje žádné doporučení o odstranění implantátů či dalším screeningu.

Co BIA-ALCL způsobuje?

Příčina rozvoje BIA-ALCL není přesně známá, provádí se rozsáhlý výzkum. Jako jedna z příčin se uvádí bakteriální kontaminace, chronické dráždění z textury implantátu a genetické faktory.

Jak se BIA-ALCL léčí a jaká je prognóza?

Diagnóza a léčba se řídí standardizovanými pokyny stanovenými Národní komplexní sítí pro rakovinu (NCCN). Současná doporučení pro léčbu BIA-ALCL vyžadují kompletní kapsulektomii, odstranění implantátu, stejně jako vyříznutí jakýchkoli souvisejících hmot. Pacienti, kteří jsou takto léčeni v počáteční fázi, nevyžadují žádnou další léčbu. Chemoterapie je nezbytná pro neresekovatelné tumory, rozšíření do lymfatických uzlin nebo pro vzdálené metastázy.

Měli by se tohoto typu rakoviny obávat ženy s implantáty s povrchem SilkSurface?

Implantáty s povrchem SilkSurface, které se u nás používají, jsou mimo riziko BIA-ALCL, protože podle ISO norem spadají do kategorie hladkých implantátů, v případě, že byly použity k primární augmentaci. Jejich povrch je tištěn Nanotechnologií, není hrubý a nedráždí okolní tkáně. Jak již zmiňuji výše v souvislosti s hladkým povrchem implantátů není doposud celosvětově diagnostikován žádný případ tohoto typu lymfomu.


Tabulka ISO normy


Jsou někteří pacienti ve větším riziku, než ostatní?

Z dosavadního výzkumu vyplývají tyto rizikové faktory:

  1. Texturovaný implantát – BIA-ALCL nebyl hlášen u pacientů s hladkými implantáty.
  2. Genetika – Byly publikované dva články, že může existovat genetická predispozice (mutace zárodečných linií v genu JAK1 a STAT3). 
  3. Zánět – Chronický zánět vyvolaný alergickou reakcí, bakteriemi, jiným dosud neznámým faktorem nebo nějakou kombinací.
  4. Čas – BIA-ALCL se typicky rozvíjí několik let (průměr 8 let, rozmezí 2-28 let) od vložení implantátů.

Nákres zobrazuje umístění ALCL přiléhající k prsnímu implantátu


Zdroj:

fda.gov
Ve spolupráci s klinikou plastické chirurgie FNKV

To top