Komplikace po zvětšení prsou implantáty jsou poměrně vzácné, objevují se jen u několika procent pacientek. Zkušený plastický chirurg dokáže komplikacím předejít precizně odvedenou prací s nejmenším možným poškozením tkání a volbou správných implantátů.

Sama pacientka se může nepříjemným komplikacím vyhnout důsledným dodržováním instrukcí svého operatéra pokud jde o před- a po-operační režim.

Krvácení a vznik hematomů

Krvácení z cév poškozených během augmentace by měl plastický chirurg zvládnout ihned zastavit. Pacientky by měly vědět, že léky s obsahem kyseliny salicylové, enzymatické preparáty způsobují zvýšenou krvácivost během operace i po ní, proto se tři týdny před operací tyto léky nesmí užívat.

Vzácněji se krvácení objevuje i několik dní po operaci a v některých případech musí být zastaveno další operací. Menší krevní výron se celkem rychle vstřebá sám.

Infekce kolem prsního implantátu

Infekci ran po augmentaci může mít na svědomí nedostatečně sterilní prostředí, nevhodné ošetřování ran nebo bakterie žijící v mazových a potních žlázách. Výraznější zánět se řeší odstraněním implantátu a nasazením antibiotik. Nový implantát se do zhojeného prsu vkládá nejdříve za 3 měsíce.

Prsní implantáty doporučujeme dokonale sterilní. Toho lze dosáhnout například nejnovější a nejúčinnější sterilizací suchým teplem, tzv. Dry Heat, která se provádí na závěr výroby implantátu a je jako jediná je schválena přísnou americkou FDA.

Rotace neboli pootočení implantátu

K pootočení prsního implantátu dochází nejčastěji v období krátce po operaci, ale může k němu dojít i po několika měsících až letech. Nejčastější příčinou je nedodržování klidového režimu po operaci nebo výrazný tlak na implantát z nevhodného směru. Pokud dojde k pootočení anatomického implantátu, je nutná chirurgická korekce.

Ergonomické implantáty reagují na gravitaci stejně jako přirozená pevná prsa, jsou kulaté, ale po implantaci vypadají jako anatomické. Nehrozí tak u nich pootočení, které by bylo nutné řešit reoperací.

Kapsulární kontraktura neboli kapsulace

Jedná se o svraštění vazivového pouzdra kolem prsního implantátu. Tenčím či silnějším vazivovým pouzdrem obalí tělo každé cizí těleso, které do něj pronikne. Pokud je pouzdro kolem implantátu příliš silné a začne se svrašťovat, nastává problém. Kapsulární kontrakturu poznáte pohmatem, prs je zatuhlý, vzácněji ho viditelně deformuje a bolí.

Četnost výskytu kapsulace se u jednotlivých typů implantátů liší. 

Prosakování silikonu z implantátů

U žen se silikonovými implantáty byly v podpažních lymfatických uzlinách ojediněle nalezeny silikonové částečky. Klinické studie však naštěstí prokázaly, že zjištěná množství nejsou pro organismus škodlivá.

Dnes jsou prsní implantáty většinou chráněny několikavrstvým obalem, který prosakování zamezuje.

Pozdní serom a dvojitá kapsulace

Pozdní serom je nahromadění tělní tekutiny mezi dvěma kapsulami kolem implantátu a patří mezi relativně nově se objevující komplikace. U prsních implantátů s hladkým povrchem se pozdní serom nevyskytoval, začal se objevovat až s nástupem výrazněji texturovaných povrchů implantátů.

Serom může vložený prsní implantát utlačovat a posouvat, tím se mění tvar prsu a zvyšuje se riziko vzniku kapsulární kontraktury. Serom lze odstranit odsátím nebo operačně.

Prasknutí neboli ruptura implantátu

K prasknutí implantátu bohužel dochází. Jeho příčinou může být opotřebování (prošoupání) implantátu nebo úraz.

Implantáty mohou mít velmi odolný sedmivrstvý obal a obsahují vysoce kohezivní gel, což znamená, že i po proříznutí implantátu jeho obsah nikam nevytéká a implantát drží svůj původní tvar. Mít v těle nejmodernější prasklý implantát není nijak nebezpečné, přesto je dobré jej co nejdříve vyměnit.

Pokud máte prsní implantáty a dojde k ruptuře, můžete dostat nový implantát zdarma. Náklady na výměnu implantátů mohou být také hrazeny z pojištění britské Lloyd’s of London a to po dobu deseti let od implantace.

Ruptura (protržení) implantátu

Ruptura implantátu patří mezi pozdní komplikace po augmentaci. Průměrná životnost nejmodernějších prsních implantátů je zhruba 15 let. Americká FDA doporučuje po deseti letech implantáty sledovat a v případě potřeby je vyměnit za nové.

DOPORUČUJEME článek: Výměna silikonových implantátů

Silikonový implantát se pozvolna opotřebovává, některé implantáty se prodřou kolem zátky, některé v místě přehnutí. Povrch implantátu se postupně obrušuje a slábne a drobné poškození nebo prasklinka se na něm mohou objevit i bez zjevné vnější příčiny. Prsní implantát může být protržen už během samotné operace nešetrnou manipulací, v důsledku úrazu, autonehody nebo pádu z výšky.

Jak se ruptura implantátu projevuje

Přestože kohezivní gel z implantátů nevyteče, může prs po ruptuře implantátu změnit tvar a může být citlivý až bolestivý, oteklý nebo zarudlý. Objevit se může i zvýšená teplota. V případě ruptury je nutné vyjmutí a výměna implantátu.

Riziko rotace u anatomických implantátů

Anatomické implantáty vypadají velmi přirozeně, zejména u fyzicky aktivních žen, ale hrozí jejich pootočení, které musí být korigováno chirurgicky.

Prsní implantát se může pootočit v důsledku pádu, při sportu, nárazem, atp., kdy dojde k jeho vysunutí z vytvořené kapsy nebo k jeho posunu nežádoucím směrem. Riziko rotace prsního implantátu je vyšší, pokud je implantát vložen pod sval a u implantátů s hladkým povrchem.

Pokud rotuje anatomický implantát, výsledkem je asymetrie a deformovaný prs. Rotaci anatomického implantátů musí plastický chirurg řešit reoperací. K rotaci implantátu může v zásadě dojít kdykoliv, ale nejrizikovější jsou první týdny až měsíce po operaci.

BIA-ALCL 

BIA-ALCL (anaplastický velkobuněčný lymfom spojený s prsními implantáty) je méně častý lymfom a byl hlášen pouze u pacientů, u kterých byl při zvětšení prsou použit implantát s texturovaným povrchem.

Při brzkém záchytu může být u většiny pacientů snadno léčitelný. BIA-ALCL není rakovina samotné prsní tkáně, ale takzvané kapsuly, kterou tělo přirozeně tvoří kolem prsního implantátu. Jedná se tedy nejčastěji o lokalizovaný problém. V současnosti je BIA-ALCL klasifikován jako lymfom. BIA-ALCL se může projevovat jako tekutina vytvořená kolem implantátu, nebo jako kapsulární tumor. BIA-ALCL může metastazovat a stát se systémovým onemocněním.

Jak se BIA-ALCL léčí a jaká je prognóza?

Diagnóza a léčba se řídí standardizovanými pokyny stanovenými Národní komplexní sítí pro rakovinu (NCCN). Současná doporučení pro léčbu BIA-ALCL vyžadují kompletní kapsulektomii, odstranění implantátu, stejně jako vyříznutí jakýchkoli souvisejících hmot. Pacienti, kteří jsou takto léčeni v počáteční fázi, nevyžadují žádnou další léčbu. Chemoterapie je nezbytná pro neresekovatelné tumory, rozšíření do lymfatických uzlin nebo pro vzdálené metastázy.

V souvislosti s hladkým povrchem implantátů není doposud celosvětově diagnostikován žádný případ tohoto typu lymfomu.

Přečtěte si více informací o BIA-ALCL

Tabulka ISO normy

To top