Vedle výběru prsního implantátu může výsledek augmentace ovlivnit také umístění implantátu a místo vedení řezu.

Prsní implantát může být umístěn pod prsní žlázou (subglandulárně), nebo částečně či zcela pod prsním svalem (submuskulárně).

Umístění implantátu pod prsní žlázou je vhodné pro aktivní pacientky nebo pro ty, které nechtějí na delší dobu přerušit pracovní a fyzické aktivity. Celková doba rekonvalescence je v případě umístění pod žlázou kratší.

Umístění implantátu pod prsním svalem snižuje globálně riziko kapsulární kontraktury a infekce. Při umístění pod svalem zakrývá prsní sval obrysy implantátu, takže prsa působí přirozeným dojmem i u štíhlejších žen.

To top