Chirurg má více možností, kudy vést řez za účelem vložení implantátů. V místě řezu budou pooperační jizvy. 

Přístup z podprsní rýhy – inframammární řez

Většina plastických chirurgů vkládá implantáty z podprsní rýhy. Přístup z podprsní rýhy ovládají i ti méně zkušení, protože při použití této techniky mají nejlepší přehled o operované oblasti. Vidí například, kde byla poraněna céva a krvácení mohou hned zastavit.

Výsledné jizvy v podprsní rýze mají několik centimetrů a jsou ukryty pod prsy.

Malá jizva

Při použití implantátu s měkkým gelem je jizva dlouhá běžně okolo 4 cm a s použitím speciálního sáčku i 2,5 cm.

Nevýhodou přístupu z podprsní rýhy je, že implantát chrání před infekcí jen sešitá kůže a podkoží. V ojedinělých případech pak i drobná píštěl způsobená intolerancí vstřebatelného stehu může být příčinou infekce kolem implantátu.

Přístup z linie prsního dvorce – periareolární řez

Operační řezy jsou vedeny po linii dvorce, jizva je skryta zabarvením a hranou samotného dvorce. Tato technika vložení implantátů je pracnější a nevhodná pro málo zkušené plastické chirurgy.

Prsní implantát se vkládá buď přes prsní žlázu nebo podkožím v dolní polovině prsní žlázy. Implantát překrývá silnější vrstva tkání, která brání vzniku infekce kolem implantátu.

Nevýhodou tohoto postupu je riziko snížené citlivosti bradavek, která však časem odezní. Pooperační jizvy kolem dvorců nejsou vidět.

Přístup z podpaží – transaxilární řez

Dnes se přístup z podpažní jamky pro vložení implantátu již příliš nepoužívá. Lékařům nejčastěji vadí, že se mohou orientovat jen pohmatem, nemohou kontrolovat krvácení a preparace kapsy se dělá tupými nástroji. Z podpaží lze vložit jen kulaté prsní implantáty a pouze pod sval.

Jizva je ukryta v ohybových rýhách v podpaží a je vidět jen při zvednutí rukou. Prsa samotná zůstanou bez jizev, pokud je ale nutná reoperace, řez musí být zpravidla veden stejně z podprsní rýhy.

Přístup svislou jizvou u modelace prsou

Ze svislých jizev může plastický chirurg vložit implantáty jen tehdy, když zároveň s augmentací dělá i modelaci prsou

To top