prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.

Objednat se

Prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc. se po celou svou profesní dráhu zabývá problematikou estetické plastické chirurgie a v tomto oboru má mnohaleté zkušenosti. Její specialitou je operativa zejména oblasti obličeje a nosu. Dosáhla mezinárodního uznání na odborných fórech vědeckých zasedání v USA, Brazílii, Mexiku, Kanadě, Francii, Velké Británii, Australii a Japonsku.
V současné době působí jako plastický chirurg na klinice GHC Praha.

Motto:
„Per aspera ad astra.“

Vzdělání a praxe:

Prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc. vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Poté získala atestaci I. stupně v oboru chirurgie a atestaci II. stupně v oboru plastická chirurgie

Po ukončení studia působila nejprve jako sekundární lékařka Chirurgické kliniky ILF, FN Bulovka, poté na Klinice plastické chirurgie UK – 3. LF a FNKV Praha, kde byla profesorkou. Nyní je plastickým chirurgem na klinice GHC v Praze.

Členství:

ASRPS – American Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

ISAPS – International Society of Aesthetic Plastic Surgery

ČSPCH – Česká Společnost Plastické Chirurgie

IPRAS – Mezinárodní společnost pro plastickou, rekonstrukční a estetickou chirurgii

ASPRS – Americká společnost pro plastickou a rekonstrukční chirurgii

ČLK – Česká lékařská komora

ČLS JEP – Certifikovaný člen Společnosti estetické plastické chirurgie

ESPRAS – Evropská společnost pro plastickou, rekonstrukční a estetickou chirurgii

NYAS – New York Academy of Science

SZCSPC – Soudní znalec pro obor zdravotnictví, odvětví chirurgie se specializací na plastickou chirurgii

Kontaktní formulář

    To top