prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.

Objednat se

Prof. MUDr. Veselý, CSc. je špičkovým plastickým chirurgem s vynikající tuzemskou i mezinárodní pověstí. Od roku byl 1995 přednostou na Klinice plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, která se pod jeho vedením stala mezinárodně známým pracovištěm.

Profesní zkušenosti

1979 – 1982 – I. chirurgická klinika FN u sv. Anny, sekundární lékař

1983 – atestace z chirurgie I. st.

1982 – dosud – Klinika plastické chirurgie FN u sv. Anny

1988 – atestace z plastické chirurgie

1992 – 1995 – konzultant pro plastickou chirurgii v Úrazové nemocnici Brno, ve vedlejším pracovním poměru

1995 – dosud – přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

1996 – habilitace (Doc.), téma Přenosy tkáňových celků v rekonstrukční mikrochirurgii

1997 – disertace (CSc.), téma Rekonstrukce penisu a močové roury u transsexuálů female-to-male

2003 – jmenování profesorem

Pracovní zaměření

– rekonstrukční mikrochirurgie – vrozené vady rukou, traumatologie, onkologie zejména hlavy-krk, transsexualismus, rekonstrukce prsou po ablacích

– estetická chirurgie

Pedagogická činnost

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity – pregraduální výuka studentů LF, postgraduální výuka stážistů a rezidentů oboru plastické chirurgie a mikrochirurgie z ČR a ze zahraničí

1989 – 1996 – jako hostující profesor působil na třech italských univerzitách (Universita „La Sapienza“ v Římě, Universita Catania, Universita Perugia)

2007 – 2008 – hostující profesor na Universita delli Studi di Milano

Je autorem řady vědeckých publikací.

Členství

ČSPCH – Česká Společnost Plastické Chirurgie

ISAPS – Mezinárodní společnost pro estetickou plastickou chirurgii

IPRAS – Mezinárodní společnost pro plastickou a rekonstrukční chirurgii

ČSCR – Česká společnost chirurgie ruky

ESPRAS – Evropská společnost pro plastickou, rekonstrukční a estetickou chirurgii

SEC – Společnost estetické chirurgie

Kontaktní formulář

    To top