MUDr. Lucie Zárubová

Objednat se

Špičkový český plastický chirurg s bohatými mezinárodními zkušenostmi a specializací na onkochirurgii a operace prsou.
Působí na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady a v Premier Clinic.

Profesní filozofie:

Velmi důležitá je vstupní konzultace a edukace pacientek (protože díky své specializaci většinou pracuji se ženami :-). Pokud pacientky vědí, do čeho jdou, má lékař poté polovinu práce. Nejraději léčím a pomáhám těm, se kterými si lidsky „sednu“. A musím říct, že jich naštěstí mám většinu.

Vzdělání:

od 1/2015 – v přípravě vzdělávací nástavbový obor onkochirurgie modul chirurgie prsu

6/2014 – specializovaná způsobilost plastická chirurgie

2/2011 – specializovaná způsobilost chirurgie

5/2005 – atestace 1. stupně z chirurgie

1996 – 2003 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Praxe:

05/2015 – dosud – Klinika plastické chirurgie a Chirurgická klinika 3.LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

2012 – 2015 – odborný asistent 1. LF UK

2010 – 2015 – Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha

2002 – 2011 – Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

1997 – 2001 – Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK , Praha, lektor anatomie

Odborné stáže:

02/2015 – Masarykův onkologický ústav, Onkochirurgie, Doc. Coufal

9/2013 – 4/2014 – Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha

02/2013, 04/2014 – Ústav chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou

1/2014 – Klinika plastické a rekonstrukční chirurgie, Nemocnice u Svaté Anny, Brno

2007 – Worskhop in clinical research, ASCO, FECS, Evropská asociace onkochirurgů, Flims, Švýcarsko

2006 – Mayo clinic, Onkochirurgie, Amy Degnim M.D. and prof. Sylvester Sterioff M.D., Rochester, Minnesota, USA

2004 – I. interní klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

2002 – Pregraduální stáž, Nemocnice Piešťany, Chirurgické oddělení, Piešťany, Slovensko

2002 – Pregraduální stáž organizovaná IFMSA (International Federation of Medical student’s associations), Interní klinika, Tameside and Glossop Hospital, Manchester, UK

Členství:

Česká lékařská komora

ASCO – American society for clinical oncology

Česká chirurgická společnost – mamologická sekce

Česká společnost plastické chirurgie

ČChS – Česká chirurgická společnost

Certifikovaný člen Společnosti estetické plastické chirurgie

ČOS ČLS JEP – Česká onkologická společnost

Kontaktní formulář

    To top