doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA

Objednat se

Doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA je předním plastickým chirurgem s dlouholetou praxí nejen u nás, ale i v zahraničí. Nyní pracuje jako přednosta Kliniky Plastické chirurgie FN Bulovka a 1. LF UK v Praze a jako vedoucí lékař subkatedry plastické chirurgie IPVZ v Praze. Doc. MUDr. Molitor, Ph.D., MBA provozuje také svoji privátní praxi Art Ethic Beauty Clinic, kde se zaměřuje na estetické výkony.

V estetické chirurgii provádí celé spektrum výkonů, více se specializuje na operace prsou, břicha a obličeje. V rekonstrukční chirurgii se specializuje na mikrochirurgii, zejména rekonstrukce v oblasti hlavy, krku a na chirurgii ruky. Ve spolupráci s českým MEDEVACem a italskou nadací GICAM byl mnohokrát na humanitárních misích v Africe, arabském světe i Indii.

Pravidelně publikuje v odborných časopisech, napsal monografii o transplantacích v rekonstrukční chirurgii a podílel se jako spoluautor na napsání mnohých českých i zahraničních monografií a skript na téma plastické chirurgie a chirurgie ruky. Za své odborné práce získal několik ocenění na kongresech i od odborných společností (Abstract Award Osaka, Japonsko, Chlumského cena České ortopedické společnosti…).

Kromě licence pro samostatný výkon praxe v oboru plastické chirurgie a licence pro výkon vedoucí funkce v oboru plastické chirurgie disponuje mnoha certifikáty z oblasti estetické medicíny, například pro aplikaci výplní Stylage a Teosyal.

Motto:
„Estetická chirurgie operuje tělo, ale léčí duši.“

Vzdělání, praxe a pedagogická činnost:

1990 – Pregraduální vzdělání – doktor medicíny (MUDr.)

1991 – 1992 – Porodnicko-gynekologické odd. FNsP Prešov

1992 – 1996 – Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc

1996 – 1999 – Odd. plastické a estetické chirurgie FN Olomouc

1999 – 2005 – Klinika plastické a estetické chirurgie FN u Sv. Anny, Brno

2003 – 2005 – Klinika plastické a estetické chirurgie Masarykova univerzita, Brno – odborný asistent

2005 – 2012 – Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc – zástupce primáře

2007 – Postgraduální studium – titul Ph.D., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

2009 – 2012 – Oddělení plastické chirurgie KNTB Zlín – primář oddělení

2009 – 2012 – Oddělení plastické a estetické chirurgie Univerzita Palackého, Olomouc – odborný asistent

2012 – Klinika plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce – primář oddělení

Od r. 2012 – Klinika plastické chirurgie I.LF Karlovy univerzity, Praha – odborný asistent

2013 – Klinika plastické a estetické chirurgie MEDICOM VIP – plastický chirurg

2014 – 2021 – Klinika YES VISAGE – primář kliniky plastické chirurgie

2021 – doposud – Art Ethic Clinic

Členství:

ISAPS – Mezinárodní společnost pro estetickou a plastickou chirurgii

ČSPCH – Česká Společnost Plastické Chirurgie

IPRAS – Mezinárodní společnost pro rekonstrukční, estetickou a plastickou chirurgii

ČSCR – Česká společnost chirurgie ruky

ČSVLM ČLS JEP – Česká společnost pro využití laserů v medicíně

ROAPS – Rumunská asociace plastických chirurgů – čestný profesor

SEC – Společnost estetické chirurgie

Společnost plastické chirurgie při ČLS JEP

Společnost chirurgie ruky při ČLS JEP

Společnost pro využití laseru v medicíně při ČLS JEP

Zahraniční stáže a humanitární mise:

The Microsearch Foundation of Australia, Sydney, Australia – jako vědecký pracovník v oblasti výzkumu transplantace ruky.

Sierra Leone – mezinárodní humanitární mise organizována ve spolupráci vlády Itálie a Sierra Leone – jako specialista na rekonstrukční chirurgii a chirurgii ruky.

Kontaktní formulář

    To top