doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Objednat se

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. patří bezesporu k našim nejlepším a nejznámějším plastickým chirurgům. Je hlavní tváří a vedoucím lékařem soukromé kliniky plastické chirurgie Esthé a zároveň působí jako emeritní přednosta Kliniky Plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce.

Motto:
„Neexistuje pro mě operace malá nebo velká, každá je důležitá a vyžaduje maximální soustředění. Když je operace technicky dobře provedená, měla by tím být i úspěšná. Co se týče vlastního života, mám jasně vytvořenou hierarchii hodnot.“


Profesní životopis

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po atestaci ze všeobecné chirurgie působil více než 20 let na Klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také habilitoval. Během své profesní dráhy získával cenné zkušenosti i na dlouhodobých zahraničních studijních pobytech a stážích, např. v USA, Německu, Švédsku, Brazílii, Norsku, Argentině a Švýcarsku.

Je členem pracovní skupiny vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR, předsedou akreditační komise téhož ministerstva a členem zkušební komise pro atestace z oboru plastické chirurgie při Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Publikační činnost a ocenění

Doc. Měšťák publikoval jako autor či spoluautor publikoval více než 100 odborných textů. Podílel se na několika odborných monografiích z oboru plastické chirurgie a na učebních textech pro posluchače lékařských fakult. Také je držitelem patentu za vynález v oboru plastické chirurgie.

Je nositelem pamětní medaile za zásluhy o rozvoj plastické chirurgie na Slovensku a držitelem patentu za vynález v oboru plastické chirurgie.

Estetické výkony doc. Měšťáka v číslech

 • Face-lift > 1000 výkonů
 • Operace nosu > 3000 výkonů
 • Operace očních víček > 4500 výkonů
 • Operace rtů > 600 výkonů
 • Operace uší > 400 výkonů
 • Zmenšení prsou > 600 výkonů
 • Zvětšení prsou > 2000 výkonů
 • Rekonstrukce prsou > 100 výkonů (po odstranění zhoubných nádorů)
 • Abdominoplastika > 800 výkonů
 • Liposukce > 650 výkonů

Členství v odborných organizacích

IPRAS – Mezinárodní společnost pro plastickou a rekonstrukční chirurgii

ČSPCH – Česká lékařská komora

ČLK – Česká společnost plastické chirurgie

ČLS JEP – Certifikovaný člen Společnosti estetické plastické chirurgie

ČSVLM ČLS JEP – Česká společnost pro využití laserů v medicíně

Kontaktní formulář

  To top